Miljö och Kvalitet

Vi på Henrix Grafiska strävar efter att vara så hållbara som möjligt i vårt arbete. Vi är sedan många år Svanen-certifierade och vi har nyligen påbörjat arbetet med att bli certifierade för ISO9001 och ISO14001. Detta beräknas vara klart under 2024. Vi ser fram emot att förbättra och vidareutveckla vår hållbarhetspolicy och tar gärna emot feedback och förslag från våra kunder och samarbetspartners.

Miljö

Vi är medvetna om att vår bransch kan ha en påverkan på miljön och vi vill därför minska den påverkan genom att följa dessa riktlinjer.

Material

Vi väljer alltid miljövänliga och återvinningsbara material när det är möjligt och uppskattar när kunden efterfrågar detta. Vi ser till att pappret är certifierat och uppfyller gällande miljökrav. Vi klimatkompenserar för våra inköp av papper.

Energi

All el som Henrix köper kommer från 100% förnybara källor. Vi strävar efter att minska vår energiförbrukning genom att använda energieffektiv utrustning och stänga av oanvända apparater när de inte används. Att släcka lampor som lyser i onödan är viktigt! Många bäckar små…

Avfallshantering

Vi återvinner och återanvänder vårt avfall så långt det är möjligt. Vi källsorterar och skickar återvinningsbart material till rätt återvinningsstationer. Vi använder väldigt lite kemikalier i vår produktion och det som skickas till destruktion återvinns enligt gällande regler.

Transport och emballage

Vi försöker minimera våra transporter och samordna våra leveranser för att minska vår klimatpåverkan. Färre frakter och mindre paket gynnar både miljö och plånbok.

Kvalitet

Henrix vill alltid leverera högkvalitativa och professionella produkter till våra kunder. Vi har därför satt upp följande mål och riktlinjer:

Kundnöjhet

Vi strävar alltid efter att göra våra kunder glada och nöjda genom att leverera produkter och tjänster av högsta kvalitet. Vi lyssnar på deras behov och önskemål och sedan anpassar vi oss efter detta och ger gärna tips och råd om tillverkning, material, distribution m.m. Vi har stor rutin inom vår bransch och vet ofta hur man kan hitta både bra och billiga lösningar.

Personal och Maskinpark

Vi har en arbetsstyrka som är kompetent och noggrann och är väl insatta i sina arbetsuppgifter. Rutin blandas med ungdom och vi har ett gott gäng på plats som kompletterar varandra fint. Vi har moderna maskiner i tryckeri och bokbinderi som gör att vi kan leverera mängder med spännande trycksaker i bästa kvalité. Även på storformatsavdelningen och till vår produktion av tryck på kläder har vi investerat i nya maskiner, allt för att kunna vara en helhetsleverantör åt våra kunder.

Kvalitetskontroll

Vi genomför noggrann kvalitetskontroll på varje jobb innan det levereras till kunden. Vi kontrollerar så att tryckfilerna har rätt filformat och om kunden önskar det så skickar vi ett korrektur för godkännande. Efter godkännande går trycket vidare till produktion där flera stickprover görs för att säkerställa kvalitén. Packning och emballage anpassas efter vilken produkt som tillverkats.

Vi ser alltid till kundens bästa och har fokus på att leverera felfria produkter.

Kontakta oss

Trycksaker, profil, arbetskläder, webbplatser, produktfoto och mycket mer. Vi är helheltslösningen för din verksamhet.