GDPR

Sedan den nya lagen trätt i kraft (2018-05-25), lagrar vi inte längre adresslistor/personuppgifter till privatpersoner som vi använder till utskick åt våra kunder. Vi tar inte längre emot nya adresslistor/personuppgifter via mail, detta måste ske på ett säkert sätt och då vi längre inte enligt lag tillåts lagra filerna, raderas de efter användning.

Kontakta din säljare/projektledare vid frågor eller leverans av material.